CQ9传奇电子官网

藥品不良反應/事件報告表
患者信息:
 • *患者姓名:
 • *患者性別:
 • 患者年齡:
 • 體重:
 • *原患疾病:
 • 就診醫院:
 • 就診科室:
 • 用藥信息:
 • *懷疑藥品名稱:
 • *生產企業名稱:
 • *生產批號:
 • 并用藥品名稱:
 • 生產企業名稱:
 • 生產批號:
 • 過程描述:
 • *不良反應過程描述:
 • *報告者姓名:
 • *報告者聯系方式:
 • *填表日期:
 • *是否同意隨訪: